МЕНЮ САЙТА


                     ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
                       ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 120

       ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          НАКАЗ

 ___________                                                                       №______

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2011-2012

навчальному році

      Відповідно до Положення про районний методичний кабінет,

з     метою    виконання     Конституції    України      (254к/96-ВР),

Закону України «Про освіту» (1060-12),  «Про загальну  середню 

освіту»    (651-14),    «Про   дошкільну   освіту»  (2628-14),  «Про  

позашкільну  освіту»  (1841-14 ),    «Про  інноваційну діяльність»

(40-15),   «Про   місцеве    самоврядування»   (280/97-ВР), згідно

наказу   РВО   від   2011 № «Про організацію методичної роботи

з     педагогічними   кадрами      у     2011-2012 н.р.»,  організації

науково-методичної   роботи,  підвищення    професійного рівня   

педагогічних   працівників,  з метою розвитку творчої ініціативи

педагогів,    впровадження    в    практику   роботи  інноваційних

та педагогічних  технологій               

 

 НАКАЗУЮ:

     1. Продовжити  роботу над   розв’язанням методичної проблеми

     „Компетентністно-орієнтований підхід до навчання як інноваційна

      складова якості освіти”, вирішенням наступних завдань:

     -  узагальнення    та    систематизація   матеріалів     роботи    над

        науково-методичною проблемою подальшим розповсюдженням

        досвіду роботи   щодо   упровадження   теми: "Компетентністно-

       орієнтований    підхід     до    навчання   як  інноваційна складова

        якості освіти";

- проведення творчих звітів шкільних методичних обєднань про 
результати роботи над проблемою;
- проведення підсумкового засідання педагогічної ради з 
поставленої проблеми;
- удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над 
проблемою;
- створення банку перспективного педагогічного досвіду; 
використання різних форм його поширення; виявлення
позитивних результатів і розроблення методичних рекомендацій;
- підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей 
«Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів»

1.2. Проводити роботу   над   реалізацією   регіональних,  міських,

      районних програм;

1.3. Створювати   умови    щодо   неперервного      удосконалення

      професійної      майстерності,     розвитку   творчої активності,

      підвищення    компетентності  та  відповідальності педагогів за

      результати своєї праці;

1.4. Приймати участь у  роботі районного  центру для обдарованих

      учнів «Лідер»;

ЧАС

ПАНЕЛЬ КОРИСТУВАЧА

 

 
 
Copyright school120 © 2024.