МЕНЮ САЙТА      Екологічне виховання
 • Глобальні екологічні проблеми
 • Природа нашого краю
 • Їстівні та отруйні гриби
 • Перша допомога
 • Шляхи вирішення екологічних проблем
 • Система «Природа-людина»
 • Екологічне становище регіону
 • Здоров’я людини
 • Праця та відпочинок
 • Правила поведінки в природі
 • Природні пам’ятки Донецького краю
 • Екологічна криза, шляхи виходу

 Сьогодні проблемі екологічного виховання і освіти у всьому світі приділяється велика увага. Можна сказати, що наш час - це період тотального екологічного всеобучу, коли основи екологічних знань викладають усім, починаючи з дитячого віку - в школах і інститутах, на різних семінарах і курсах, по радіо і телебаченню - і закінчуючи підвищенням рівня екологічної освіти керівників усіх рангів в усіх країнах, на усіх континентах.

Завдання загальноосвітньої школи полягає не тільки в тому, щоб сформувати певний обсяг знань з екології, а й сприяє набуттю навичок наукового аналізу явищ природи, свідомості значущості своєї практичної допомоги природі.

Однією з ефективних форм роботи з вивчення екології є дослідницька діяльність, в ході якої відбувається безпосереднє спілкування учнів з природою, здобуваються навички наукового експерименту, розвивається спостережливість, пробуджується інтерес до вивчення конкретних екологічних питань. Орієнтованість шкіл на виховання дітей з екології в природній обстановці дозволяє навчаються активно долучатися до дослідницької роботи з вивчення природних середовищ та екосистем свого рідного краю, брати участь в екологічних конкурсах, олімпіадах, літніх таборах, екологічних експедиціях, обмінюватися результатами досліджень через сучасні телекомунікаційні засоби.

Екологічні знання і вміння потребують реальному закріплення екологічної практикою. Успішне екологічне виховання школярів може бути забезпечене лише за тих умов, що воно здійснюється цілеспрямовано і систематично, і що в цьому процесі одночасно беруть участь сім'я і школа, тобто вплив з боку школи підкріплюється активною діяльністю батьків у тому ж напрямку

ЧАС

ПАНЕЛЬ КОРИСТУВАЧА

 

 
 
Copyright school120 © 2024.